Delegatene på BWFs årsmøte i Bangkok nå i dag lørdag 19. mai, stemte ned BWFs styrets forslag om å endre tellesystemet til best av 5 sett til 11 poeng. Først og fremst var Asia i mot, og de har mange stemmer pga. størrelsen
Forslaget var et lovforslag og krevde 2/3 flertall. 129 stemmer var for, mens 123 stemmer var mot. I og med at forslaget ble nedstemt trakk også styret sitt forslag om å gå over til «time out» ( en til hver spiller i løpet av de 4 første settene og eventuelt en til hver av spillerne ved et 5 sett.) i stedet for coaching mellom ballvekslingene og i pausene. På bildet ser vi NBFs president Trond Wåland avgi Norges stemme.

Share →