Administrasjonen 

Felles henvendelse til administrasjonen e-post: badminton@badminton.no

Postadresse:
Norges Badminton Forbund
Postboks 5000,0840 Oslo

Besøksadresse:
Sognsveien 73, o855 Oslo

 

Generalsekretær
Espen Larsen

E-post: espen.larsen@badminton.no
mobil: 93 03 89 99

 

Ansvarsområder:
Generell drift
– administrativt totalansvar for forbundskontor og ansatte
• Sekretær for Styret
oppfølging styresaker
• Økonomi
regnskap
– budsjett
• Kontakt med NIF
• Kontakt med internasjonale organisasjoner
– Badminton World Federation
– Badminton Europe Confederation

———————————————————————————————————————-


Konsulent

Jørn Hafsten

E-post: jorn.hafsten@badminton.no
mobil: 99 72 43 40

 

Tilstedeværelse forbundskontoret
Like uker: Tirsdag og Onsdag
Ulike uker: Tirsdag, Onsdag og Torsdag

 

Ansvarsområder:
• Medlemsregister
idrettsregistreringen
• Oppfølging mot klubbene
– økonomi
• Konkurransesaker
– oppfølging mot Konkurransekomiteen
– oppfølging oppmann-/dommersaker
– oppfølging reglement/bestemmelser
———————————————————————————————————————-


Sportssjef

Johnny Askevig

E-post: johnny.askevig@badminton.no
Tlf.:+45 28 40 44 97

 

Ansvarsområder:
• Toppidrett
oppfølging mot Toppidrettskomiteen
– administrativt totalansvar for toppidretten, økonomisk og organisatorisk

———————————————————————————————————————-

Utviklingskonsulent
André Høidebraaten

E-post: andre@badminton.no
Tlf.: 48 17 57 68

Tilstedeværelse forbundskontoret
Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag

 

Ansvarsområder:

♦ Medlemsutvikling
♦ Klubbutvikling
♦ Shuttle Time
–Utdanning av lærere
–Skolebadminton
♦ Para-Badminton
♦ Ansvar for utvikling og vedlikehold av web-sider med nyheter
Klubbsupport for Cup2000/Badminton People

———————————————————————————————————————-

Landslagstrener
Christian Rose Thode

E-post: christian.thode@badminton.no
Tlf.: 40 51 44 28

 

Ansvarsområder:

Alle landslag
Daglige treninger
Internasjonale turneringer