Kretser

Forbundet følger idrettens vanlige organisasjonsoppbygning, dvs. klubb, særkrets og forbund. Noen av kretsene er meget aktive, mens andre er mindre aktive. Tettere kontakt mellom kretsen og forbund – klubb må være et av målene fremover.

Det er ønskelig at alle kretsene er organisert etter samme mønster som forbundets sentrale styre. Dette letter arbeidet og kommunikasjonen mellom de forskjellige ledd i NBF.

Kretsene skal bla arbeide med:
– Lagserier
– Treninger for kretsens beste spillere
– Lederutdanning
– Dommerutdanning
– Terminliste
– Anlegg
– Tid i haller
– Kontakt med det offentlige
– Klubbene i kretsen.

 

Info på alle kretser og klubber finner de på www.badmintonportalen.no