Styret

President

Trond Wåland, Kristiansand BK
Tlf: 93 44 30 10
E-post: trond@straywaaland.no

 

 

 

 

Visepresident

Geir Storvik, Bærum BK
Mobil: 452 01 667
E-post: geirs@math.uio.no


 

 

 

Visepresident 

Arild Hammeren, Berlevåg Turn & Idrettsforening Badminton
Mobil: 404 83 444
E-post: hammerenbvg@gmail.com

 

 

 

Konkuransekomiteen
Ottar Stenrud, Frogner I.L. Badminton
Tlf.: 975 76 786
E-post: ohaakste@online.no

 

 

 

 

Nestleder i Konkurransekomiteen

Markus Haukebø, Oppegård IL Badminton
Mobil: 98 2 90 031
E-post: markus@oxx.no

 

 

 

 

Instruksjons og utdanningskomiteen

Øystein Telle, Sotra BC
Mobil:  917 03 430
E-post: oysteinsbc@hotmail.com

 

 

Nesteder i Instruksjons-og utdanningskomiteen

Birna Petersen, Sandefjord BK
Mobil: 920 21 269
E-post: birnap@vfk.no

 

 

Toppidrettskomiteen

Helene Abusdal, Kristiansand BK
Tlf.: 916 14 166
E-post: helene.abusdal@fvn.no

 

 

 

 

Nestleder Toppidrettskomiteen

Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK
Mobil: 952 09 053
E-post: npj@bssj.no

 

 

 

 

Utviklingskomiteen

Bodil Engejordet, Bygdø BK
Tlf.: 924 41 849
E-post: bodil.engejordet@gmail.com

 

 

 

 

Nestleder i Utviklingskomiteen

Merete Andreassen, Tromsø BK
Mobil: 952 03 839
E-post: merandreas@hotmail.com