Utvikling

Utviklingskomiteen skal arbeide for å utbre kjennskap til og interesse for badminton. Hovedmålsetting for perioden: Øke medlemsantallet fra 5000 medlemmer til 7500 primo 2015.

Norges Badminton Forbund satser mye på utvikling og Utviklingskomiteen (UK) skal arbeide for å nå de mål som er satt opp på tinget og i langtidsplanen.

UK har en ansatt, utviklingskonsulenten på forbundskontoret, som jobber med å iverksette de prosjektene som UK starter opp.

Komiteen jobber nå med mange forskjellige prosjekter for å nå målene om økt medlemsantall, økt medieoppmerksomhet, klubbutvikling med mer.

Vi har i de siste årene også startet opp ny hjemmeside og facebookside.

 

PROSJEKT/ TILTAK:

Badminton i skolen
Mer informasjon finner dere her.

Landsfinalen U13 – U15
Mer informasjon finner dere her.

Badmintonuken
Mer informasjon finner dere her.

Longnet
Mer informasjon finner dere her.

Jenteprojekt
Mer informasjon finner dere her.

Klubbutvikling
Mer informasjon finner dere her.

 

For handlingsplaner og mer informasjon om UK sitt arbeid finner dere her.