Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften klubbguiden og på temasiden for støtteordninger.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/<https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/>
Veilederen finnes også på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via lokal idrettskrets.

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no<https://sportsadmin.nif.no/>) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/
og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Denne e-posten er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubben/særidrettsgruppens
registrerte e-postadresse. Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

*   Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig
KL/BL.
*   Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener.

Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no<mailto:support@idrettsforbundet.no>

Åpningstider for Idrettens Support er hverdager 0800-2000.

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden, lykke til.

Med vennlig hilsen

Torstein Busland
Anleggsrådgiver
Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité

Share →