Med dette inviterer vi hermed alle U17/19 landslagsspillere til det nasjonale senter på Bygdøy, Oslo. Det er trening hele sommeren (Dog ikke uke 28) i alle uke dagene mandag til fredag 10-12 og tirsdag og torsdag kveld 18-20. Treningen er gratis – reise og opphold ordner dere selv. Det lader seg helt sikkert ordne med overnatting hos noen av spillene som bor i Oslo området.
Send en e-post til Christian Thode – christian.thode@badminton.no og Sondre F. Jørgensen – s_f_jorgensen@hotmail.com med kopi til Johnny Askevig – Johnny.Askevig@badminton.no med når dere kan komme.
Vi håper mange tar imot tilbuddet og dermed får spilt badminton i løpet av sommeren, da vi vet mange haller og klubber holder sommerferie.

Share →