Samordnet søknad og rapportering fra idrettslagene i 2018 (Idrettsregistreringen) – informasjon om tidsplan

Norges idrettsforbund (NIF) vil med dette informere om tidsplan for samordnet søknad og rapportering fra idrettslagene:
o1.04.2018 Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin – åpnes opp for rapportering og søknad

03.04.2018 Informasjon om hva idrettslagene skal rapportere sendes ut fra NIF

20.04.2018 Varsling på e-post til de idrettslag som ikke har registrert noe

27.04.2018 Varsling på e- post til de idrettslag som fortsatt ikke har registrert noe

30.04.2018 Pliktig frist for idrettslagene til å rapportere til NIF

02.05.2018 Pålegg om umiddelbart å rapportere til NIF sendes de idrettslag som ikke har rapportert innen fristen

03. – 31.05.2018 Idrettskretsene og særforbundene kan begynne å følge opp idrettslag med mangelfull rapportering. Samordnet søknad og rapportering vil fortsatt være åpen for idrettslagene frem til 15.08.18. Særforbund og idrettskretser kontakter idrettslagene og veileder de i hvordan de skal gjennomføre rapporteringen. Som siste mulighet kan særforbund/idrettskretser tildele seg selv rettigheter i et idrettslag for å gjennomføre rapporteringen. Se info HER

01.06.2018 NIF tar ut medlemstall og aktive medlemmer pr 31.12.2017 for analyse statistikk mm. Tallgrunnlaget publiseres i NIFs årsrapport for 2019, men kan før dette hentes ut fra SportsAdmin når NIF er ferdig med analyse og evnt. korrigeringer av vesentlige feil

15.08. 2018 Søknad om mva-kompensasjon på varer og tjenester avsluttes, og samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin stenges for 2018

Idrettslagene skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon.
Det vises til informasjon om samordnet søknad og rapportering 2018 som er lagt tilgjengelig for og informert til idrettslagene om – her

Share →