Hei.

Vi gjennomfører en ny runde med jentetiltak, og under finner dere alt dere trenger for å sende inn en søknad.

Her finner du link til artikkel fra 2017 hvor du nederst finner rapportene fra fjorårets klubber/kretser som gjennomførte som kan brukes til inspirasjon.

Jentetiltak 2017

Lykke til 🙂

Kretser og klubber kan søke om økonomisk støtte til jenteprosjekt.

 • Klubber kan søke om inntil 5.000 kr
 • Kretser kan søke om inntil 7.000 kr

Jentesamlingen må arrangeres innen utgangen av november 2018.

Disse forutsetningene må være på plass for å bli vurdert:

 • Minimum 8 deltakende jenter på samlinga. Det er ingen aldersgrense verken oppover eller nedover – jenter i alle aldre kan delta.
 • Samlingen må vare minst 6 timer. Den må ikke være sammenhengende, men den må foregå utover ordinære treninger.
 • Noe av samlingen må inneholde badminton. Vi oppfordrer dere til også å snakke om for eksempel kosthold, fysisk trening og restitusjon.
 • Dere må snakke med jentene om følgende spørsmål, og svarene skal legges inn i rapporten fra samlingen:
  • Hvordan er det å være jente i badminton?
  • Hva kan vi gjøre for at flere jenter fortsetter med badminton?
 • De som får støtte vil bli varslet innen 1. mars. Det blir i tildelingsbrevet oppgitt hvilken sum vi støtter dere med.
 • Før pengestøtten blir utbetalt det sendes inn følgende:
  • Rapport med bilder som kan legges på NBFs hjemmeside. Rapporten må minimum inneholde svar på spørsmålene til deltagerne som nevnt over, samt en beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket
  • Deltakerliste med fullt navn, full adresse, fødselsdato og e-post.
  • Evalueringsrapport som blir tilsendt klubben sammen med innstilling om tildeling av midler.

Søknaden sendes til andre@badminton.no og søknadsfrist er 15. februar 2018

Søknader som blir sendt inn senere vil ikke tas med i fordelingsprosessen!

 

OBS: Siden vi har et begrenset budsjett forbeholder NBF seg retten til å bevilge lavere summer enn det klubbene/kretsene har søkt om.

SØKNADSSKJEMA:

 

Klubb/Krets:

 

 

Dato for gjennomføring av tiltaket:

 

 

Mål om antall deltakere:

 

 

Beskriv tiltaket:

 

 

 

Søker om kr:

 

 

Share →