Forsikring – Gjensidige fra 1. oktober 2016

Alle barn under 13 år som er medlem av et idrettslag/klubb får automatisk forsikring via NIFs barneforsikring. Klubben får (via medlemslisensen) en kollektiv forsikring som omfatter alle spillere fra de fyller 13 år som er registrert i Norges Badminton Forbund. Ved skade kan dere ved behov få hjelp med t. ex tannskader, behandlingsutgifter, operasjoner og fysioterapeut.

Idrettsskader. Forsikringen dekker skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett, og belastningsskader i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, så som trening eller kamper.

– Ulykkesskader. Forsikringen dekker skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet ved direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningssted.

Forsikringsbevis

Fors.bevis og -vilkaar Norges Badmintonforbund fra 01.10.2017

 Skademelding

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/badmintonforsikringene/meld-skade