Les nyhet om nye datoer for registrering 2016

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/

Idrettsregistreringen

Idrettsregistreringen er obligatorisk for alle idrettslag i Norge. Antall medlemmer, antall aktive i ulike idretter, kontaktinformasjon og ansvarlig for politiattester er noe av det som skal registreres.

Antall medlemmer ligger til grund for støttemidler både til klubben/idrettslaget og till forbundet, så det er viktig att vi registerer alle.

Registreringen er hvert år i januar.

For mer informasjon og registrering se link: http://www.nif.no/tema/idrettsregistreringen/Sider/Idrettsregistrering.aspx

Idrettsregistreringen per. 31.12.2016

Idrettsregistreringen per. 31.12.2015

Idrettsregistreringen per. 31.12.2014

Idrettsregistreringen per. 31.12. 2013