Lover og regler

Følgende regelverk gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd:

Lov for Norges idrettsforbund og Paraolympiske komitee: https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1

Les mer om lover og bestemmelser her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Lovnorm for idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkrets/region og særforbund. (tidligere «Basis-lovnorm»): https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Lov for Norges Badminton Forbund – revidert 17. mars 2014.

NBFs Lover etter ny lovnorm 2014

Norges Badminton Forbunds bestemmelser og spilleregler:

Politiattest
Ordningen med politiattest i norsk idrett ble innført 01. januar 2009.

Alle som har oppgaver i idrettslaget som innebærerer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal legge fram politiattest.

Mer informasjon finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

 

 

Ved spørsmål kotakt: badminton@badminton.no