Dommere/oppmenn

Til alle arrangører av mesterskap og turneringer.

DERE må sende ut invitasjon til deres oppmann og dommere, hvor dere inviterer de til deres arrangement.

Oppmenn og dommere skal ha enkeltværelse, samt ha dekket sine reiseutgifter (NM Senior og NM Junior dekkes reiseutgifter av NBF) og mat.

I tillegg skal de ha kr. 250,- pr. dag i dagpenger. Dvs er de på oppdrag fredag-søndag blir det kr. 750,-. Dette kommer altså i tillegg til reise og oppholdsutgifter.

Ønsker dere alle lykke til med kommende sesong, og HUSK: Dere må i god tid sende ut Invitasjon til oppmannen og dommerne.

Oppmann og dommeroppgaver

Oppmann- og dommeroppsett sesongen 2017-18