Godkjente fjær-og plastballer for sesongen 2015 / 2016:

GODKJENTE BALLER FOR SESONGEN 2015-2016:

Aerosensa 20……………………………………….           Torinor Sport

Aerosensa 50………………………………………..          Torinor Sport

Yonex Mavis (Plastball)………………………………    Torinor Sport

 

Forza Tournament/VIP…………………………………Sport Modern

Victor Master Ace……………………………………        Sport Modern

Forza NS-9  (Plastball)…………………….                  Sport Modern

Victor 3000 Platin (Plastball)……………………….  .Sport Modern

Li Ning A-300………………………………………….Sport Modern

 

RSL Classic…………………………………………              RSL Norway