Foreløpig godkjente fjær-og plastballer for sesongen 2017 / 2018:

Forza VIP                                                                                           Sport Modern

Victor Master Ace                                                                         Sport Modern

Victor Gold Champion                                                                 Sport Modern

Li Ning A+300                                                                                  Sport Modern

Yonex Mavis (plast)                                                                     Sport Modern

VSG200/MS200                                                                               Mahi sports

RSL Classic                                                                                        Wenyue Yu