Idrettens barnerettigheter

Rettighetene er et politisk virkemiddel og uttrykker de verdier vi ønsker skal være grunnlaget for barneidretten i Norge.

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

For å lese om idrettens barnerettigheter se linket:  https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Bestemmelser om barneidrett

Bestemmelsene er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og håndheves. Rettighetene og bestemmelsene må sees i sammenheng.

For å lese om bestemmelser om barneidrett https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/