Retningslinjer  for ungdom

De reviderte retningslinjene bygger videre på visjonen for ungdomsidretten – formulert av ungdommen selv: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

For å lese om retningslinjene for ungdom se følgende: https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/