Det går raskt mot slutten av salgsperioden for lodder i Landslotteriet 2017. Vi håper klubbene er i full gang med loddsalget, og minner med dette om de flotte gevinstene, blant annet stolen Sting i grått skinn fra Brunstad, som er 1. gevinst (bildet). Vi takker våre samarbeidspartnere, Brunstad AS, Forza, Schibsted, THON hotels, FIRST hotels og Klubben AS for at de velvillig stiller opp i samarbeidet omkring gevinster.

Share →