Invitasjon til Ledermøte er nå sendt alle klubber og kretser. Ledermøte vil bli avholdt i Oslo-området (hotell ennå ikke helt fastlagt) og foreløpig hovedtema er:
• Utbredelse ved IUK og UK – Hva gjør vi og hvordan virker det?
o Presentasjon og diskusjon i grupper
• Lagserie – forbedringer og nye tiltak
o Diskusjon i grupper
• Organisasjon – planer, digitale løsninger, håndbok i ny form
o Presentasjon

Invitasjon Ledermote 2017

Share →