Fristen for idrettsregistrering/medlemsregistreringen 2018 (samordnet rapportering.) Se hjemmeside: http://www.badminton.no/idrettsregistrering-informasjon-om-tidsplan/

Som en liten bonus ønsker nå forbundet fortsette fjorårets belønning til alle som har jobbet med rekrutteringen til sin klubb i 2017.

Alle som har økt medlemsantallet fra 2016 med 15-29 medlemmer blir belønnet med en racketpakke m/ 15 racketer, baller og nett.

Alle som har økt medlemsantallet fra 2016 med 30+ medlemmer blir belønnet med en racketpakke m/ 30 racketer, baller og nett.

Alle klubbene som har klart dette vil få tilsendt en epost etter fristen har gått ut hvor de må fylle ut et skjema med informasjon om hvor racketpakkene skal sendes. Pakkene vil bli sendt direkte fra Idrettsbutikken så snart vedlagt skjema er sendt inn til andre@badminton.no

PS! Tiltaket med belønning vil fortsette å gjelde også for rapportering per 31.12.2017. Så nå gjelder det å være flinke med å rekruttere videre!

Share →