Det har dessverre vist seg at vårt junior NM/Ungdomslekene på Lillehammer kolliderer med et annet stort arrangement.

Av den grunn ser vi oss også nødt til å flytte vårt Norgesmesterskap for juniorer til ny dato samme sted.

Ny dato er ikke endelig fastsatt, men det jobbes daglig med saken (den skal koordineres med 14 andre særforbund), og informasjon om ny dato vil bli sendt ut i løpet av uke 38.

Share →