Spill med fjærball av forskjellig type har over tusen års tradisjon i Kina, Japan og Thailand, samt blant syd- og nordamerikanske indianerstammer. Man går ut i fra at alle dagens racketspill stammer fra franske og italienskeklostre på 1100-tallet.

Badminton ble først og fremst utviklet fra racketspillet ”Poona” som britiskeoffiserer på permisjon fra India tok med seg hjem til England. På 1850- tallet ble ”Poona” spilt på blant annet hertugen av Beauforts eiendom Badminton i Gloucestershire. Siden badminton ikke hadde noe engelsk navn ble det kjent som ”det spillet man spiller på Badminton” og etter hvert ble det rett og slett hetende badminton.