Finn anlegg til klubben

Søke om halltid i flerbrukshallene
De kommunale flerbrukshallene benyttes av hallidrettene til treninger og terminfestet aktivitet. Det går altså an å søke halltid i de kommunale flerbrukshallene for å få treningstid til klubben. For å få tilgang til fast treningstid i flerbrukshallene må klubben være tillknyttet et særforbund, i dette fall Norges Badminton Forbund.

For søknad om treningstider i flerbrukshallene kan dere kontakte kulturkontoret i deres kommune. Søknadsfristen varierer litt, men pleier å vare på våren omkring april-mai. Da søker man for neste sesong ( høst – vår).

Planlagte haller
På hjemmesiden kommer det etter hvert oppdatert informasjon så snart forbundet og anleggskontaktene får informasjon om at det bygges eller planlegges haller.
Det er viktig at vi er med så tidlig som mulig når det bygges en hall slik at vi kan være med å få inntegnet linjer og påverke hvordan lys og farger skal være.
Du kan også gå in på ditt/din fylke/kommunes hjemmeside, idrettskretsens hjemmeside eller idrettsanlegg.no, og søke på haller for å finne eksisterende og planlagte haller.