Skoleprosjektet 2018

Da er året 2018 godt i gang og i år ønsker Instruksjons og utdanningskomiteen å arbeide videre med skoleprosjektet “Gøy med Badminton”. Forrige år ble skoleprosjektet en suksess mange steder rundt om i landet, hvor klubbene klarte å rekruttere mange nye medlemmer.

Målet med dette prosjektet er å få:
– Økt fokus på skolen
– Flere medlemmer

I korte trekk går prosjektet ut på at klubbene skal besøke minimum én skole i klubbens nærområde og gjennomføre to undervisningsøkter på den valgte skole i løpet av 2018.

For å kunne gjennomføre dette får klubbene:
– Nytt utarbeidet undervisningsmateriell for bruk i skolen.
– Et godt tilbud på racketpakke til rabbaterte priser som klubben kan benytte
– Økonomisk godtgjørelse til instruktør.
For at flest mulig skoler skal få være med så er vi nødt til å ha følgende begrensning på hvor mye hver enkelt skole kan få besøk per år:

1 skoledag med 4 timer badminton = 800,- kr X 2 besøk = 1600,- kr Dette vil si at vi ikke kan støtte den enkelte skolen med mer enn 1600,- kr Disse 4 timene håper vi naturligvis blir fordelt på ulike klasser, slik at flest mulig får prøvd badminton.
Det er ikke midler til at alle klubbene kan delta i dette prosjektet så her gjelder”førtsemann till mølla-prinsippet”. Vi må ha avtaleskjema innsendt og godkjent før tiltaket starter.

Dersom dette høres intressant ut for din klubb, kontakte forbundskontoret, badminton@badminton.no for mer informasjon og framgangsmåte. Spørsmål kan også rettes til André Høidebraaten, Utviklingskonsulent i Norges Badminton Forbund.

Vi gleder oss til å høre fra dere!

BROSJYER MED ØVELSER:

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTER:

Informasjon til klubbene
Avtaleskjema
Evalueringskjema klubben
Evalueringskjema skolen
Honorarskjema instruktør