Trivselsprogrammet

Et bedre miljø i skolene med Trivselprogrammet

– Nå blir badminton også med

Norges badminton forbund skall fra og med våren 2012 vare med å bidra i Trivselprogrammet. Store muligheter for å spridde badminton som idrett og samtidig bidra til trivsel og økt aktivitet i skolene.  Programet vil skape mer aktivitet i skolene og involvere alle barn. Tanken er at flere vil bli interessert i idretter, færre blir mobbet og det er mer trivsel i skolene.

Trivselprogrammet fungerer slik at elevene selve velger en leder for aktivitetene, en så kallet trivselsleder. 10-15% av elevene på en skole blir trivselledere. Disse velges utefra kriteriene at personen skall vare snill mot alle og ikke mobber. Aktivitetene skjer i friminuttet i skolen og trivselllederen er ansvarig for å velge aktivitet, forberede den og instruere de andre. De vil også forsøke å inkludere alle barn, slik at ingen er utenfor.

To ganger i året ordner Trivselprogrammet en lekekurs hvor alle trivselslederne blir inviterte og får lære seg nye aktiviteter og leker. Trivselprogrammet v/Håvard Solvang vil att alle særforbund skall vare med på disse kursene og bidra. På kursene er det mange førsellige stasjoner hvor var gruppe barn stopper i ca 8-10 min og prøver aktiviteten. Ønskene er att det skall vare lekevarianter av vår sport som vi lær ut. Det skall vare enkelt og vise og sette i gang aktiviteten på noen minutt. Vi kan bidra med både lekeøvelser til deres brosjyre og vare med under lekekursene.

Det blir spennende å se hva vi kan få til med Trivselprogrammet og hva det kan gi til badmintonsporten. Alle muligheter for oss og spridde badminton i skolene er bra for oss på lang sikt. Samtidig blir vi med og bidrar til et bedre miljø i skolene, et miljø med mer fysisk aktivitet hvor alle er med.