Jenteprosjekt 2016

Jentetiltak søknad sendes til badminton@badminton.no

Kretser og klubber kan søke om økonomisk støtte til jenteprosjekt.

Klubber kan søke om inntil 5000kr.

Kretser kan søke om inntil 7000kr.

 

Jentesamlinga må arrangeres innen Utgangen av 2016.

Disse forutsetningene må være på plass for å bli vurdert:

  • Minimum 12 deltakende jenter på samlinga.
  • Samlinga må vare over minst 6 timer (må ikke være sammenhengende), men det må være utover ordinære treninger.
  • Noe av samlinga må inneholde badminton.
  • De som får støtte vil bli varslet innen: 11. Mai, der dere får oppgitt hvilken sum vi støtter dere med.
  • Før pengestøtten blir utbetalt det sendes inn en rapport med bilder som kan legges på NBFs hjemmeside. Det må også sendes inn en deltakerliste med fullt navn, full adresse, fødselsdato og e-post.

SØKNADSSKJEMA: Søknadsfristen er 4. Mai 2016.

 Klubb:
 Dato for gjennomføring av tiltaket:
 Mål om antall deltakere:
Beskriv tiltaket:
 Søker om kr: