Vi vil minne alle klubber om muligheten til å søke om reisestøtte for UBM i Sandefjord 2018

Vi henviser til Håndboken under Ungdommens Badminton Mesterskap.

Søknader mottatt etter 1. Mai vil ikke bli vurdert til reisestøtte.

Share →