Rune B. Hansen er kjent for de fleste i badmintonmiljøet. Han har dømt i 3 OL og er fremdeles aktiv som dommer, nå for det meste nasjonalt. Han er også leder av NBFs Oppmanns- og dommertuvalg. I en årrekke har han også vært dirigent på badmintonforbundets forbundsting. Rune er også vel ansett internasjonalt, og har tidligere vært leder av det internasjonale badmintonforbudets (Badminton World Federation) dopingpanel. Nå har han fått enda mer myndighet og ansvar. BWF har etablert en juridisk ekspertgruppe, og slått sammen områdene doping og etikk, og leder for denne ekspertgruppen er Rune B. Hansen. Alt etter hvilke saker som kommer inn skal Rune vurdere først selve saken og deretter eventuelt sette ned en intern ekspertgruppe valgt ut fra kompetansen til medlemmene i ekspertgruppen som han rår over.

Share →