Sportssjef Johnny Askevig opplyser at Christian Thode etter seks år i Norge, først to år i Kristiansand og senere fire år i Oslo, flytter hjem for å komme tettere på familien. Kontrakten med NBF gikk egentlig ut året, men Christian har selv valgt å slutte i stillingen før tiden. I slutten av juni venter Christian og hans danske kjæreste deres første barn.
”Jeg har været rigtig glad for mine år i Norge og håber fortsat på at kunne bidrage til norsk badminton enten som træner, instruktør eller andet efter sommeren. Jeg har lært rigtig mye og er utrolig stolt af at have stået i spidsen for Norges beste spillere de siste par år” fortæller Christian, som er spændt på sin nye rolle som far.
Christian har i NBF jobbet i flere stillinger som utviklingskonsulent, ungdomslandslagstrener, og senest med ansvaret for seniorlandslaget.
”Takk til Christian for alt han har gjort så langt for Norges Badminton Forbund ” sier Espen Larsen, generalsekretær i NBF. ”Det har vært en positiv reise og opplevelse å ha Christian som ansatt og medarbeider. Først som Utviklingskonsulent, og nå de siste årene som landslagstrener. Vi ønsker ham all lykke i fremtiden, og setter stor pris på at han også da vil stille seg til disposisjon for oppdrag for NBF.”
NBF har nå satt i gang en prosess med å finne en ny landslagstrener pr 1/8 2018.

Share →