Medlemskap i NBF

Medlemsfordeler:

Det er mange fordeler for badmintongruppen/klubben ved det å være medlem i Norges Badminton Forbund. Medlemskap i NBF er vesentlig, det er også er et krav for å få treningstid i kommunal hall, og for å kunne delta i konkurranser. Ved utdanning av aktivitetsledere og trenere får man hjelp og støtte.

Forsikring
Alle barn under 13 år som er medlem av et idrettslag/klubb får automatisk forsikring via NIFs barneforsikring. Klubben får (via medlemslisensen) en kollektiv forsikring som omfatter alle spillere fra de fyller 13 år som er registrert i NBF. Ved skade kan dere ved behov få hjelp med t. ex tannskader, behandlingsutgifter, operasjoner og fysioterapeut.

– Idrettsskader. Forsikringen dekker skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, så som trening eller kamper.

– Ulykkesskader. Forsikringen dekker skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet vid direkte reise til / fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse- / treningssted.

Utdannelse
Dere får tilbud om utdanning av trenere, instruktører, ledere og dommere på alle nivåer. Tilbud og hjelp til å finne relevant badmintonfaglig litteratur.

Idrettspriser
Dere får idrettspris på reiser med SAS Norge, overnatting på Thon Hotellene, FIRST hotels og Rica Hotellene og på leiebil hos Hertz.

Veiledning og støtte
Dere får gratis hjelp og veiledning av Norges Idrettsforbunds regionale ledd, Idrettskretsene. Råd og veiledning når det gjelder utstyr till bruk i klubbene. Eventuelle tilbud og tilskuddsordninger gis klubbene gjennom NBF.

Aktivitetsmidler
Som medlem får klubben mulighet til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) via sitt lokale idrettsråd.

Turneringssystem
Tilbud om turneringssystem for alle aldre og nivåer. Vi utarbeider terminlister, slik att det blir lett å planlegge sesongen.

Klubbutvikling
Klubbesøk av våre klubbveiledere, hvis din klubb ønsker hjelp till å sette i gang en klubbutviklingsprosses. Det er gratis for alle klubbene og skreddersys etter, og for klubbens behov.

Hva koster det å være med?

Lisens

Klubbene må betale kr. 150:-/ medlem i medlemslisens (for spillere under 13år betaler klubbene 100:-). Medlemslisensen inkluderer en forsikring for hver spiller. Denne betales innen 1. september hvert år.

Klubbavgift
Klubben betaler etter antall medlemmer man har. Kr. 500:- for klubber med 1-20 medlemmer, kr. 1000:- for 21-50 medlemmer, kr. 1500:- for 51-100, kr. 2000:- for 101-200 og kr. 2500:- for 200 eller flere. Denne betales innen 1. oktober hvert år.

Abonnements avgift
Abonnementsavgiften er satt til kr. 50:-/medlem og klubben forplikter seg till å betale for halvparten av sine medlemmer.
Avgiften går till utvikling av NBF:s hjemmeside og badmintonbladet (elektronisk på hjemmesiden).

Det er ingen abonnements- eller klubbavgift å betale de 2 første årene for nye klubber dersom klubben i løpet av år 1 (pr.31/12) har registrert 10 medlemmer i alderen 13-19, og i år 2 (pr31/12) har registrert totalt 20 medlemmer i alderen 13-19 år.