NORGES BADMINTON FORBUND
Utviklingskonsulent
Klubb- og aktivitetsutvikling
Bakgrunn:
Norges Badminton Forbund har som mål å være et serviceorgan for sine klubber, kretser og medlemmer, samt å øke antall medlemmer.
Kort om stillingen:
Stillingen innebærer hovedansvar og arbeidsområder innenfor medlems- og klubbutvikling samt IKT.
Hovedoppgaver:
• Klubbutvikling
• Etablere nye klubber
• Markedsføre badminton
• Skolebadminton
• Ansvarlig for utvikling og oppdatering av forbundets IKT-verktøy

Tilrettelegging for økt aktivitet vil være den viktigste oppgaven for stillingen. Å etablere kontakt med miljøer der det er mulig å spille badminton for å etablere nye klubber, ha kontakt med eksisterende klubber og kretser vil med det også være viktig. Utviklingskonsulenten vil ha ansvar for å utvikle og oppdatere forbundets IKT-tjenester. Kommunikasjon ut mot klubber foregår i hovedsak via e-post, telefon og forbundets hjemmesider, facebook osv. og er en viktig del av utviklingskonsulentens oppgaver. Utvikling og oppdatering av forbundets IKT-tjenester, slik som oppdatering av hjemmesider, nyheter og videreutvikling av hjemmesidene, og andre sosiale medier, vil bli en del av arbeidsoppgavene. Ajourhold av forbundets elektroniske konkurransesystem likeså. I tillegg skal det utarbeides informasjonsmateriell og gjennomføres praktisk tilrettelegging av aktivitet. Stillingen medfører en del reisevirksomhet til steder det er mulig å etablere nye badmintonmiljøer, samt til steder med eksisterende badmintonmiljø. En del vil være kvelds- og helgearbeid.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant høgskole- eller universitetsutdanning
• Interesse for idrett generelt, og gjerne fra badminton
• Erfaring/kunnskap med prosjektstyring
• Erfaring/kunnskap i bruk av moderne IKT-tjenester
• God skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:
• Evne til å inspirere og motivere
• Strukturert og ryddig
• Stor arbeidskapasitet
• God samarbeidsevne

Stillingen:
Fast 100% stilling. Lønn etter avtale. Arbeidssted er Idrettens Hus, Ullevål Stadion.
Tiltredelse:
1. januar 2018
Om Norges Badminton Forbund:
Norges Badminton Forbund (NBF) er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund og består av ca. 120 badmintonklubber med totalt litt over 5500 medlemmer. NBF er den høyeste myndighet på badmintonsportens område i Norge.
Søknader:
Søknader med CV og referanser sendes per e-post.
Dokumentasjon utover dette, tas med på oppfordring til eventuelt intervju.
Søknad sendes til generalsekretær i NBF, Espen Larsen (espen.larsen@badminton.no)
Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til Espen Larsen, tlf.: 21029762/93038999
Merk søknaden med: Utviklingskonsulent
Søknadsfrist: 10. oktober
Kvinner oppfordres til å søke.

Share →