Antidoping Norge

Info fra Antidoping Norge

Det er viktig å understreke at våre toppidrettsutøvere selv har ansvaret for å holde seg oppdatert på endringer i dopingbestemmelsene. Dette gjøres ved å følge med på www.antidoping.no

Dopinglista
Antidoping Norge har utarbeidet en legemiddelliste der alle legemidler som inneholder forbudte stoffer på dopinglista står oppført. Det er bare legemidler som er i salg i Norge som står på denne lista. Legemiddellista oppdateres gjennom hele året ettersom nye legemidler godkjennes for salg i Norge.

WADA utgir DOPINGLISTA (Prohibited List). Lista angir hvilke stoffer og metoder som er forbudt å bruke og gir informasjon om fritaksbestemmelser. Antidoping Norge har oversatt WADAs internasjonale dopingliste.

Se: DOPINGLISTA (norsk oversettelse)

De som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) er underlagt NIFs lov. Ifølge kapittel 12 i NIFs lov er det forbudt å rettsstridig bruke midler og metoder som fremgår av WADAs internasjonale dopingliste.

Dopingbestemmelsene skal normalt ikke være til hinder for forsvarlig medisinsk behandling ved sykdom.
Du finner nærmere opplysninger om medisinsk fritak her.
Informasjon kan også fåes ved henvendelse til post@antidoping.no.

Utøverens ansvar:
Det er alltid utøvers ansvar å påse at ethvert preparat kontrolleres før bruk. Utøver må kontrollere om noen av innholdsstoffene rammes av dopingbestemmelsene. Dette gjelder enten preparatet er kjøpt med eller uten resept fra lege, i eller utenfor Norge. Det advares generelt om kjøp av preparater i utlandet. Utøver kan utestenges fra idretten ved inntak av midler som inneholder forbudte stoffer.