Se denne nyhet for TIK aktivitet vår 2017

http://www.badminton.no/tik-aktivitet-var-2017/

5/9-2016 -INFO fra TIK : TIK søkte midler til talentsatsnings prosjekt…..og fikk det!

Fantastiske nyheter fra TIK
 
TIK søkte i mai 2016 midler fra en kombinert DNB/OLT prosjekt og ble blant 39 prosjekter valgt som et av de 10 prosjekter som er med i utviklingsprosjekt  :
 
 
utviklingsprosjekt
«Flere talenter mot toppen»
 INFO på prosjektsøknad vår 2016. 
Olympiatoppen har, i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, inviterer særforbundene til å søke om støtte til langsiktige talentprosjekter for å utvikle flere utøvere mot internasjonalt toppnivå. Det kan søkes om støtte til prosjekter innen ett særforbund eller prosjekter på tvers av flere forbund. TIK sendte inn søknad i Mai 2016 og fikk neste melding om utvelgelse av forbund/prosjekt i juni 2016.
 
Utvelgelse av forbund :
Olympiatoppen mottok 39 prosjektsøknader med et årlig søknadsbeløp på ca. 23 millioner kroner. Vår totale ramme for økonomisk stønad pr. år er kr 5 millioner kroner. De aller fleste søknader var gode og OLT skulle gjerne hatt mulighet til å gi støtte til flere i et viktig arbeid for norsk toppidretts framtid. Det har vært en utfordrende utvelgelsesprosess der hver søknad har blitt grundig behandlet av enhet for talentutvikling, drøftet med idrettenes ansvarlige coacher, gjennomføring av oppfølgingsmøter med idrettene og til slutt behandlet i styringsgruppen i møte 6.juli 2016. I finalerunden var det med 19 søknader og styringsgruppen har vurdert, prioritert og vedtatt 10 prosjekt. 
Søknaden fra deres forbund har blitt innvilget støtte. Med grunnlag i vurderingskriterier og oppfølgingsmøte så har styringsgruppen valgt å prioritere deres prosjektet ut fra en helhetsvurdering. NBFs Prosjekt er innvilget støttet med et 5-års perspektiv
 
Prosjektenes overordnede mål :
 
·         Utvikle flere unge utøvere til høyeste internasjonale seniornivå.
Sportssjef Johnny Askevig, som med hjelp fra Geir Storvik har stått for prosjektsøknad, er prosjektleder på denne satsning.
TIK vil innen for kort tid sende ut mer informasjon på prosjektet. Men her er de overordnede kriterier som er fastlagt i prosjektsøknad :
TIK Uttakskriterier
 
Periode : 1/9 2016-1/9 2021 og en dynamisk gruppe.
 
Antall : 6 – 10 spillere eller par ( Topp 2 i årgang 91-01 på utviklingspotensial)
 
TIK og OLT KRAV 
 
Tilstedeværelse:
 
Senior :
 • Må være på senteret i Oslo
U17/19 :
 • Må gå på en toppidrettslinje på VGS
 • Må komme en gang i måneden til senteret i Oslo
Trening pr Uke i gjennomsnitt 20 timer:
 • 12-14 timer badminton
 • 6-8 timer styrke/løp
  Det er et prosjekt som sikter høyt og derfor blir kompromissløs satsning et kodeord i dette prosjekt .
Vi gleder os til at komme i gang med prosjektet, som kommer at gi alle, som ønsker at satse en større mulighet for at lykkes J
Med Venlig Hilsen/Kind Regards
Johnny Askevig
Sportssjef /Chief Of Sports
Norges Badminton Forbund
Norwegian Badminton Association
0840 Oslo, Norway 
+4528404497

24/5-2016: TT flyttes til UK

Samlingen nå sist i Kristiansand var en flott opplevelse for mange. Arbeidet i TT vil fortsette med uminsket styrke, men ansvarlig komite vil heretter være UK og ikke TIK. De aller beste U15 spillerne vil dog komme til å reise på turneringer i TIK regi – mest sannsynlig i samarbeid med U17 laget. Detaljene i forslaget fra TIK og vedtaket i styret kan dere lese i styrepapirene som er publisert.

 

24/5-2016: Åpent landslagsuttak

Etter ledermøtet i fjor, ble det vedtatt at spillere utenfor Oslo senteret kunne bli tatt ut til representasjonsoppdrag på landslaget. Etter forslag fra TIK, har styret nå vedtatt at vi skal gjøre det enda enklere for spillere utenfor Oslo å komme med på seniorlandslaget. Spillere som av forskjellige årsaker (studier, overgang til senior, sosiale ting) må bo andre steder, skal få anledning til det. Det er allikevel helt klart at NBF ønsker at flest mulig av våre beste seniorer skal bo og trene ved det nasjonale senteret, og anser dette som en forutsetning for at vi skal lykkes i å fortsette den utviklingen vi har hatt de siste 5 årene.

 

Detaljene i forslaget fra TIK og vedtaket i styret kan dere lese i styrepapirene som er publisert.

 

24/5-2016: Internasjonale mesterskap

I fremtiden vil TIK først og fremst fokusere på å sende sine U-landslag til internasjonale mesterskap. Det betyr at klubber og kretser i større grad må ta ansvar for å sende spillere på turneringer i Sverige / Danmark.

 

Satsingssentre badminton

Soknadsskjema Videregaende skole_2016 (PDF)

Soknadsskjema Videregaende skole_2016 (Word)

Hei alle badminton venner

Vedheftet er søknadsskjema til videregående skole med badminton som idrett. Om dere ønsker en anbefaling fra NBF må dere sende en søknad til Johnny Askevig innen 10/2 på vedlagt skjema.

Dette gjelder for alle satsingssentre og eventuelt andre skoler, hvor dere vil inn på toppidretts linjer. En anbefaling fra NBF vil være fordel for dere så send søknad 🙂

Om man søker på Wang kommer man kun med på badminton linjen om man søker først til NBF og deretter til Wang. Info om Wang er på vedlagt dokument

Om dere har spørsmål er dere velkommen til at kontakte Johnny Askevig.

 

Med Venlig Hilsen/Kind Regards

Johnny Askevig

Sportssjef /Chief Of Sports

Norges Badminton Forbund

Norwegian Badminton Association

0840 Oslo, Norway

+4528404497

www.badminton.no

Ad uttak til prosjekt Uber Cup 2018

Da det har kommet endel spørsmål:

Første uttak til prosjektet vil bli tatt etter senior NM. Da vil også planer rundt prosjektet bli offentliggjort.

Gruppen som er med vil være dynamisk slik at nye spillere kan komme inn og spillere kan gå ut av gruppen i løpet av perioden.

Mvh
Geir Storvik
Senioransvarlig/TIK

Thomas Cup lag 2016 og Prosjekt Über Cup 2018

TIK har besluttet å sende et herrelag til EM for lag (Thomas Cup) i Kazan (Russland) for 2016. 6-7 spillere vil bli uttatt til dette.

Det vil ikke bli sendt et damelag til Über Cup (EM) for 2016. I stedet vil det satset på et prosjekt som sikter mot å bygge opp et lag mot EM 2018. Dette prosjektet vil innebære

 • Egen trener og ledergruppe til prosjektet
 • Egne jentesamlinger bestående av en gruppe på ca 10 aktuelle spillere
  • En ukes internasjonal samling på La Santa Sport, Lanzarote
  • 2 samlinger i Danmark/Sverige (Odense og Malmø) med fokus på Über Cup-lagkamper mot danske/svenske lag
  • 2 samlinger i Oslo med opphold og teamarbeid på OLT, Oslo
 • Egne turneringer i Europa (primært Skandinavia)
 • Oppbyggelse av lagfølelse gjennom samlinger, turneringer samt fadderordninger

Satsingen vil medføre minst like stor økonomisk satsing som hvis vi sendt et kvinnelag til Kazan. Beslutningen er derfor basert på rene sportslige vurderinger fra landslagstrener og sportsjef ved at vi mener utbyttet av et slikt prosjekt vil være mye større for en svært lovende jentegruppe som ennå er tidlig i utviklingsfasen.

TIK vil være tilstede under Rankingturneringen i Moss hvis det skulle være spørsmål rundt dette.

Prosjekt-UberCup-2018

Geir Storvik
Senioransvarlig TIK

 

Regionale TalentTeam samlinger 

Vi vil primært avholde en del regionale treningssamlingen hvor de regionale talentteam spillere kan delta på samlingen samt andre lokale unge spillere som vil prøve seg av. Der er planlagt en samling i Bergen 4-6  desember 2015 for både U13 og U15 . TIK vil veldig gjerne i kontakt med flere klubber som vil avholde en samling. Vi kommer at sende trener til samlingen.

Så kontakt TalentTeam trener U-13, Sondre f jørgensen (s_f_jorgensen@hotmail.com) eller TalentTeam trener U-15, Christian Thode (Christian.Thode@badminton.no) så vi kan avholde en samling i din klubb.