Tor-Egil Kristensen, leder TIK. Mob.: 905 23 110, e-post: tek@columbi.no

Øistein Høksnes, nestleder TIK. Mob.: 916 63 602, e-post: oistein.hoksnes@krokenhagesenter.no

Helene Abusdal, medlem TIK. Mob.: 916 14 166, e-post: helene.abusdal@fvn.no

Geir Storvik, medlem TIK. Mob.: 452 01 667, e-post: geirs@math.uio.no

Johnny Askevig, sportssjef. Mob.: +45 28 40 44 97, e-post: johnny.askevig@badminton.no