TIK sin langtidsplan inngår som en del av NBF sin langtidsplan gjengitt i årboken, som dere finner her.

Den delen av planen som omhandler TIK starter på s. 99, men vår plan må sees i sammenheng med resten av planen for NBF, så dokumentet bør leses samlet.