Støtteordninger for toppidrettsutøvere i NBF

Sist revidert etter styrevedtak 29. desember 2010.

NBF ønsker å tilby mulighet for økonomisk støtte til toppidrettssatsingen for Norges beste spillere som deltar på NBFs toppsatsing i Oslo. Støtten baseres på resultater og dokumentert sportslig uvikling. Det er videre vesentlig at støtteordningen er oversiktlig og forutsigbar for alle. Størrelsen i kronebeløp vil settes for en sesong av gangen, og presenteres for aktuelle spillere og klubber senest 1. Juni hvert år for kommende periode. En støtteperiode er tidsrommet 1.august til og med 31.juli påfølgende år (følger en ’normalsesong’). En spiller kan få støtte gjennom flere av ordningene. Stipendene kan endre seg.

Resultatbasert bonus
For perioden 1. august 2015 – 31. juli 2016 gjelder følgende beløp for utbetaling ved oppnådde resultater:

Herresingle/Damesingle Senior

Topp 150 på BWF verdensranking: kr. 15.000

Topp 100 på BWF verdensranking: kr. 30.000

Topp 50 på BWF verdensranking: kr. 50.000

Det gjøres fratrekk for beløp utbetalt i et lavere trinn, for eksempel slik at om en spiller ved sesongstart er ranket nr. 165 og høstsesongen oppnår å være ranket nr. 147 medfører det at det utbetales kr. 15.000. Når samme spiller over nyttår samme sesong oppnår å være ranket nr. 87 medfører det at det utbetales kr. 30.000 med fratrekk av kr. 15.000 utbetalt tidligere, altså utbetales kr.15.000. Største beløp en spiller totalt kan oppnå i løpet av en periode er kr. 50.000. Maks utbetalt beløp gjelder kun for den enkelte kategori og en utøver kan i prinsippet oppnå maks utbetaling i alle 3 kategoriene. For utbetaling av støtte gjelder at 2/3 av oppnådd beløp utbetales med det samme. Utbetaling av 1/3 gjøres mot dokumenterte kostnader i tilknytning til toppsatsingen, eksempler på dette er kostnader i fm turneringer, trening m.m.

Herredouble/Damedouble/Mixeddouble Senior

Topp 100 på BWF verdensranking: kr. 10.000

Topp 60 på BWF verdensranking: kr. 20.000

Topp 40 på BWF verdensranking: kr. 40.000

Beløp i oversikten gjelder pr. spiller. Det gjøres fratrekk for beløp utbetalt i et lavere trinn, for eksempel slik at om en spiller ved sesongstart er ranket nr. 95 og høstsesongen oppnår å være ranket nr. 54 medfører det at det utbetales kr. 10.000. Når samme spiller overnyttår samme sesong oppnår å være ranket nr. 37 medfører det at det utbetales kr. 40.000 med fratrekk av kr. 10.000 utbetalt tidligere, altså utbetales det da kr.30.000. Største beløp en

spiller totalt kan oppnå i løpet av en periode er kr. 40.000. Maks utbetalt beløp gjelder kun for den enkelte kategoriene og en utøver kan i prinsippet oppnå maks utbetaling i alle 3 kategoriene. For utbetaling av støtte gjelder at 2/3 av oppnådd beløp utbetales med det samme. Utbetaling av 1/3 gjøres mot dokumenterte kostnader i tilknytning til toppsatsingen, eksempler på dette er kostnader i fm turneringer, trening m.m.