Olympiatoppens Treningsdagbok

Noen av fordelene ved bruk av den nettbaserte OLT-dagboken er:
•    Dagboken passer for alle, fra unge utøvere til aktive seniorer og eliten
•    God kommunikasjon trener – utøver
•    Etter hver registrering oppdateres dagboken i sanntid
•    Gode statistikker
•    Kan sammenlikne utøvere med hverandre
•    Dagboken er lett å bruke
•    Enkelt for utøver å legge inn data etter trening
•    Integrert mot Garmin pulsdata

Treningsdagboken finner dere her: https://www.olt-dagbok.net/default.aspx#/Login

Dagboken er gratis i bruk for utøvere.
For trener koster årslisens kr 625 inkl. mva.

Trenerversjonen har utvidet funksjonalitet som bl.a.:
•    En trener kan ha ubegrenset antall utøvere
•    En trener får tilgang og innsyn i utøvers dagbok
•    En trener kan legge inn kommentarer i utøvers dagbok
•    Trener kan sammenlikne en utøver med andre utøvere
•    Årsplanlegger med mulighet for å dosere trening på månedsbasis