Satsningssentre

Satsingssentre for badminton på VGS er:

OSLO
Hjemmeside
PresentasjonVGS OsloWang

SANDEFJORD
Hjemmeside
Mer informasjon

OTTA
Hjemmeside
Mer informasjon

KRISTIANSAND 
Hjemmeside
Lenke til Kristiansand Katedralskole Gimle sin skolekatalog: http://kkg.vgs.no/media/6067199/KKGbrosjyre16-siderV2-jan2016.pdf

Mer informasjon (2015)
Badminton og videregaende skole i Krs (2016)

STAVANGER
Hjemmeside
Link til St.Svithun VGS sin side for toppidrett: http://www.svithun.vgs.no/Idrettstilbud/Studiespesialisering-med-toppidrett

 

Generell info VGS_2015pptx

 

Opptak og søknad

Søknad skjer til NBF i februar hvert år, for opptakt til høsten.

Motevgs_badminton2015

Soknadsskjema Videregaende skole_2016 (PDF)

Soknadsskjema Videregaende skole_2016 (Word)

Hei alle badminton venner

Vedheftet er søknadsskjema til videregående skole med badminton som idrett. Om dere ønsker en anbefaling fra NBF må dere sende en søknad til Johnny Askevig innen 10/2 på vedlagt skjema.

Dette gjelder for alle satsingssentre og eventuelt andre skoler, hvor dere vil inn på toppidretts linjer. En anbefaling fra NBF vil være fordel for dere så send søknad 🙂

Om man søker på Wang kommer man kun med på badminton linjen om man søker først til NBF og deretter til Wang. Info om Wang er på vedlagt dokument

Om dere har spørsmål er dere velkommen til at kontakte Johnny Askevig.

 

Med Venlig Hilsen/Kind Regards

Johnny Askevig

Sportssjef /Chief Of Sports

Norges Badminton Forbund

Norwegian Badminton Association

0840 Oslo, Norway

+4528404497

www.badminton.no