Et trenerseminar for trenere i norske klubber som ønsker å utvikle seg i et fellesskap

NBF vil ha som en ny målsetning flere og bedre trenere for de unge. Vi har formelle kurs for trenerutdanning, men dette er ofte ikke nok for å kunne gi gode treninger for de yngste.

Trenere trenger kontinuerlig inspirasjon, ny kunnskap og refleksjon for å komme videre. Med dette trenerforumet ønsker NBF å samle aktuelle trenere til en samling der vi utvikler kunnskap, forståelse og inspirasjon gjennom et spennende fellesskap.

Kostnad vil være kr 1000,- pr deltaker som inkluderer kost og losji (i badmintonsenteret). Reise dekkes av de enkelte, men reiseutgifter utover kr 1000,- dekkes 50% av NBF.

Vi starter kl. 19.00 fredag og avslutter kl. 12.00 på søndag.

 

Er du etablert trener og interessert? Meld deg på HER!

Er du ikke etablert trener, men interessert? Meld deg på HER!

Påmeldingsfrist er senest 24. April.

Har du spørsmål? Ta kontakt med André Høidebraaten
E-post: andre@badminton.no eller telefon 481 75 768

Share →