Shuttle time Norge

I 2012 opprettet Badminton World Federation (BWF) som som de kalte Shuttle Time. Dette er et program for skolen som støtter BWF sitt syn på at barn skal leve et sunt og aktivt liv, både på skolen og utenfor skolen. BWF sitt mål er å gjøre badminton en av verdens mest populære og tilgjengelige sport.

Shuttle Time tilbyr lærere tilgang til gratis resursser, trening og materiell som støtter undervisning av hyggelige, trygge og inkluderende badminton aktiviteter til barn i alderen 5-15 år. Shuttle Time leksjoner er utformet for å gi barn med et positivt bilde av badminton gjennom mange muligheter til å ha det gøy, engasjere andre og erfare suksess.

Shuttle Time Shuttle Tiden er i ferd med å bli implementert i 101 land i samarbeid med BWF kontinentale Confederations og medlemsorganisasjoner.

Shuttle Time programmet er satt sammen av flere gratis lærer resursser som inkluderer:

  • Lærer manual
  • 22 laksjoner
  • 92 youtube videoer

Shuttle Time ressursene er for tiden tilgjengelig på 17 språk, og lar lærere med begrenset erfaring introdusere badminton relaterte ferdigheter, bevegelser og taktikk til elevene gjennom en rekke morsomme spill og aktiviteter. Shuttle Time leksjoner er egnet for barn i alderen 5-18 år og har blitt utformet for å sikre at elevene er fysisk aktive gjennom hele varigheten av en leksjon.

Nøkkelpersoner!

Koordinator
Hovedkontaktpersonen for skoler, klubber og andre nøkkelpersoner i hvert land.

Koordinator i Norge:
André Høidebraaten NBF/MossBK – andre@badminton.no

Trenere
Ansvarlig for opplæring av veiledere (to eller tre dagers kurs). Trenere er svært godt kjent med alle aspekter av Shuttle Time, er lærere eller badminton trenere, kan ha en utdanning / skolebakgrunn og har kunnskap og erfaring med voksenopplæring / trening. Kan også holde lærerkurs på skolene.

Trenere i Norge:
Birna Petersen, Sandefjord BK – birnap@vfk.no
André Høidebraaten, NBF/MossBK – andre@badminton.no

Veiledere
Lærere leverer en dag (i noen tilfeller – to dag). Lærerkurs. Dette er mest sannsynlig badminton trenere eller gymlærere med badminton erfaring. Ideelt med en skole / undervisning eller badminton bakgrunn. Kjent med ressurser og undervisningssituasjoner – badminton i skolen. Å få de riktige personene for den rette rollen er viktig. Trening er også viktig i prosessen med å implementere Shuttle Time.

Veiledere i Norge:
Torstein Monsen, Hammerfest BK – torstein.monsen1987@gmail.com

Lærere (i skolene)
Gymlærere / idrettslærere som er ansvarlig for å ta gymtimene eller idrettklasser med barn. De må ikke ha tidligere badminton erfaring.

Barn (i skolene)
5 – 18 år gamle skolebarn.

Hvis du vil lese mer om Shuttle Time kan du gjøre det på nettsidene til:
Offisiell Facebookside for Shuttle Time Norge: https://www.facebook.com/shuttletimenorway/
Badminton Europe: http://development.badmintoneurope.com/cms/?&pageid=5516
BWF: http://bwfshuttletime.com/

Vi henviser dessuten til Badmitnon World Federations youtube kanal for veldig mange gode klipp med badminton til alle nivåer.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6B8041550579DA0A

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1132B45B30FD92D3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA7ZcagI0frBecgY4F7Rh0fn8as-nCPW7