Trener-, foreldrer og aktivitetslederkurs

Følgende utdanning tilbys i NBF

Foreldrerkurs er rettet mot foreldre til barn som spiller badminton. Kurset inneholder forbedring av barnas badmintonkunnskaper, bevistgjøring av foreldrenes rolle i barnas utvikling og involverer foreldrene mer i barnas trening. Foreldre blir undervist i Total Commitment, som er fundamentet for all utvikling i NBF. Alle barn blir trent i hall av trener fra NBF. Det vil være felles aktiviteter med foreldre og barn i løpet av kurset.

Aktivitetslederkurs er rettet mot de som skal trene barn og inneholder lek, koordinasjonsøvelser og grunnleggende badmintonteknikk.

Trener 1 kurs er rettet mot de som skal trene barn/ungdom og inneholder koordinasjonstrening, grunnleggende badmintonteknikk. De vanligste slagene og fotarbeidsteknikkene gjennomgås. I tillegg gjennomgås teori om planlegging av trening. Kretsen/klubben søker forbundet om hjelp til å finne instruktører.

Trener 2 kurs er rettet mot de som skal trene viderekommende barn/ungdom og inneholder gjennomgang av mer avanserte slag og fotarbeidsteknikker, utarbeidelse av tekniske øvelser, taktikk og utarbeidelse av taktiske øvelser. NBF arrangerer kurs i samarbeid med krets/klubb.

Trener 3 kurs er rettet mot de som skal trene ungdom/junior/senior på høyere nivå.

Ved behov for kurs, spørsmål eller hjelp til å finne kursavholdere ta kontakt med oss via skjemaet under:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Henvendelsen gjelder:

Melding

Kursavholdere i NBFs instruktørkorps er bestående av: 

Jarle Grann – jarlegrann@gmail.com, 47880095
Sondre Flåten Jørgensen – s_f_jorgensen@hotmail.com, 91396057
Birna Petersen – birna.petersen@sfjbb.net, 92021269
Germain Schmidt – germain.schmid@gmail.com, 99276341
Christian Thode – christian.thode@badminton.no, 40514428
Johnny Askevig – johnny.askevig@badminton.no, 004528404497