Oslofjorden / Hva skjer / Arrangørkurs

Arrangørkurs

19
jan - 2022
Haugerudhallen og Klubbhus
kl. 16:00

Slutt: 19.01.2022  kl. 20:00

Arrangør: Haugerud / OFBK

Påmeldingsfrist: 10.01.2022 00:00    Meld deg på

Kurset gir en grunnleggende gjennomgang av bruk av cup2000 til å planlegge og gjennomføre en badmintonturnering Hovedkurset er 19. januar! Kretsklubber: Gratis. Andre: 1000,-

Det bygger på materialet utviklet de senere år gjennom bistand til enkeltklubber og workshopen i 2020 hvor deltakere fra 7 klubber planla en turnering i fellesskap og delte sine erfaringer.

Deltakerne kan velge å være med på begge deler eller bare en del.

GRATIS! for deltakere fra klubber i Oslofjorden badmintonkrets.
Utgangspunktet ikke åpent deltagere fra andre kretser. Hvis plass 1000,-

Trenere: Øystein Wiborg. Fasilitator Per Thorsby.

11-12. desember: supplement m/ mulighet for praktisk erfaring.
                             (Meld fra om du ønsker å ta del i dette).

19. januar:  hovedkurs.

Del 1:
Gjennomføring:Her får deltakerne praksis i å bruke cup2000 til å gjennomføre en reell turnering. Kampplanen
er gitt og deltakerne benytter cup2000 til å kalle ut kamper, registrere resultater, ordne forfall og innsetting av reserver,
klargjøre premieliste osv. Dette skjer ved å arbeide i sekretariatet under Haugerud cup des. 2021. Som forberedelse bør
deltakerne ha lastet ned Cup2000 på sin PC og gjøre seg litt kjent med avviklingsdelen av programmet.

Del 2:
Planlegging: Formålet er å bruke Cup2000 til å lage et ferdig kampoppsett og program for en turnering.
Gjennomgangen er casebasert hvor en tar utgangspunkt i påmeldingen til Haugerud cup i 2019. Den første timen vies
en diskusjon om hva det er som kjennetegner et godt kampoppsett og hvilke avveininger en turneringsarrangør alltid
må gjøre. Momentene herfra er gode å ha i bakhodet når deltakerne skal lage sin egen turnering. Råmaterialet er som
nevnt Haugerud cup 2019, men resultatet kan bli en helt annen turnering tilpasset forholdene som deltakerne har i sin
klubb. Det viktige er de vurderinger og bevisste valg man har gjort når kampplanen legges. Det kreves at deltakerne på
forhånd har lastet ned Cup2000 på sin PC og har lest inn tilsendte turneringsfiler i programmet. PCen tas med til kurset