Badminton / Nyheter / 2020 / Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Vedlagt følger informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet.
Forza Thon Gjensidige Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken