Badminton / Nyheter / 2021 / Påmelding krets- og ledermøte

Påmelding krets- og ledermøte

Som informert om tidligere blir det Kretsledermøte og Ledermøte lørdag 11. og søndag 12. september på Thon hotell Ullevål Stadion/MEET Ullevål Stadion i Oslo. 

Møte med kretsene 
Det innledes med eget møte for kretsene lørdag fra kl. 09.00. til kl. 12.00. 
Fra hver krets inviteres 2 representanter (1 av hvert kjønn). Ved behov for overnatting fra fredag til lørdag, dekkes overnattingen av NBF. 
Det refunderes reisekostnader etter reise (på billigste måte) for beløp utover kr. 1000,- per person. 
 
Ledermøte 
Deretter fortsetter det med Ledermøte for både kretser og klubber med start lørdag kl. 13.00 og avslutning søndag kl. 14.00. 
 
Deler av ledermøtet vil bli streamet på NBF sin egen Youtubekanal. 
 
Det er ingen deltakerbegrensning fra klubb eller krets på Ledermøtet. 
 
Deltakerne betaler selv sine reise og oppholdsutgifter. 
Deltageravgift for ledermøtet er kr. 1800,- som inkluderer overnatting, middag lørdag, frokost og lunsj søndag + "møtemat" (kaffe/te). 
Faktura ettersendes til klubbene. 
Det vil bli gitt støtte på kr. 1500.- til representanter fra klubber i de 2 nordligste fylkene. 
 
Påmeldingsfrist er 27. August! Klikk deg videre for påmelding.
 
Kari Bunes 
Norges Badmintonforbund 
President 

 

Program 

Møte med kretsene 
Lørdag 11. september, kl 09.00-12.00  
Kretsenes rolle på vei mot målet om dobbelt så mange innen 2025 
Kl 09:00-09:20 Velkommen og innledning 
Kl 09:20-09:45 Kretsenes rolle i dag 
Kl 09:45-10:15 Strategiske satsingsområder og kretsenes betydning fremover 
Kl 10:15-10:30 Pause 
Kl 10:30-11:45 Hva er annerledes i kretsene når vi i 2025 er over 11.000 medlemmer? 
Hvilken rolle har kretsene? 
Hvilke oppgaver ligger til kretsene? 
Hvordan er samarbeidet mellom kretsene? 
Hvordan samarbeider kretsen med de respektive klubbene? 
Kl 11:45-12:00 Oppsummering og avslutning 
 
Kl 12:00-13:00 Lunsj 
 
Ledermøte  
Lørdag 11. september, kl 13.00-18.00 (kl. 13:00-15:20 vil det bli streaming på NBF sin Youtubekanal) 
Over 11.000 medlemmer innen 2025 
Kl 13:00-13:20 Velkommen 
Kl 13:20-13:40 Innledning v/ president Kari Bunes 
Kl 13:40-14:10 Strategiske satsingsområder v/ president Kari Bunes 
Kl 14:10-14:20 Pause 
Kl 14:20-14:50 Medlemsutviklingen i forbundet v/ Geir Storvik, Bærum Badmintonklubb 
Kl 14:50-15:20 Slik gjør vi det i min klubb v/ representanter for strategisk arbeidsgruppe 
Kl 15:20-15:40 Pause 
Kl 15:40-17:40 Alle skal med – hvordan bidrar din klubb til at vi når målsettingen om å bli over 11.000 medlemmer innen 2025? v/styret og administrasjon
Kl 17:40-18:00 Oppsummering og avslutning 
 
Kl 19.00 Middag 
 
Søndag 12. september, kl 09.00-14.00 (kl. 09:00-13:00 vil det bli streaming på NBF sin Youtubekanal) 
Kl 09:00-09.50 Hvilke muligheter gir det min klubb/ krets i digitaliseringsprosjektet til NIF? v/ leder NIF Digital, Pål Kristen Rønnevik 
Kl 09.50-10:00 Pause inkl. utsjekk 
Kl 10:00-10:30 Toppidretten fremover v/ leder av Toppidrettskomiteen, Jarle Grann og landslagssjef Peter Kapetz 
Kl 10:30-11:00 Utvikling av badmintonidretten v/ fung.leder av Utviklingskomiteen, Kjetil Hus 
Kl 11.00-11:30 Utdanning av trenere, dommere og oppmenn v/ leder av Kompetansekomiteen, Kent Nyheim 
Kl 11:30-11:40 Pause inkl. utsjekk 
Kl 11:40-12.10 Konkurranseaktiviteten fremover v/ fung.leder av Konkurransekomiteen, Håkon Haukebøe 
Kl 12:10-12:40 Hva med de unge voksne under 26 år? v/ leder av U26, Emilie Faarup Storvik 
Kl 12:40-13:00 Oppsummering og avslutning 
 
Lunsj kl 13:00-14:00 

Påmeldingsfrist er 27. August! Klikk deg videre for påmelding.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken