Badminton / Nyheter / 2022 / Dommerrappport fra junior NM

Dommerrappport fra junior NM

Det var en flott opplevelse å være dommer under årets junior NM. Karmøy BK sørget for et utmerket opplegg med god transport og rikelig og god matservering. Og det trengs gjennom temmelig lange dager i hallen. Samarbeidet med sekretariatet var svært hyggelig. Dommerne følte seg som en del av et stort team, nettopp slik det skal være for at turneringen skal bli best mulig for spillerne.

Det er andre enn meg som bør vurdere kvaliteten på dømmingen, jeg nøyer meg med noen ord om spillerne. Det var gjennomgående sportslig og fair oppførsel og det ble heller ikke delt ut noen gule eller røde kort.

Det er sjeldent gjennom tre mesterskapsdager der mye står på spill. Spillerne fortjener absolutt honnør, og det det også et tegn på at dommerne har spillernes respekt. Det var en sørgelig kontrast da vi noen dager senere kunne se en av verdens beste tennisspillere knuse racketen mot dommerkrakken i Mecico. mens han avleverte en tirade av skjellsord mot dommeren.


Jeg nevner også et par viktige regler:

- Ved et par anledninger under NM forlot treneren stolen og blandet seg inn i diskusjoner på banen med  høylytte kommentarer. Dette er forbudt, se instrukser til tekniske funksjonærer kapitel 5.12. Treneren skal sitte på stolen gjennom settene og kan bare gi råd når spillet ikke er i gang. Ved slik oppførsel som under NM skal dommeren stanse spillet og tilkalle oppmannen som skal advare treneren, og fjerne ham fra banen ved gjentakelse. Hvis det skjer, må spilleren være uten trener resten av kampen. Det er ikke adgang for en annen trener til å ta den bortviste trenerens plass

- Det er som regel helt i orden at spillere "pumper opp" seg selv og partneren med jublende utbrudd etter vunnet ballveksling. MEN, det bør ikke jubles høyt når motspillleren gjør en enkel feil, det er ikke god sportsånd.

I fjor fant regelmakerne i BWF det nødvendig å få inn en bestemmelse i punkt 5.9.1.7 som forbyr overdreven (excessive) skriking under en kamp. En direkte foranledning er antagelig den spanske verdensmesteren Carolina Marin som er verdenskjent for sine gjennomtrengende triumfhyl. Hva som er overdreven skriking er et skjønnsspørsmål, men bestemmelsen gir dommeren en mulighet til å sette en grense når lydnivået blir åpenbart for høyt, og noen ganger under NM nærmet vi oss (kanskje) denne grensen. Det er godt vi har fått denne bestemmelsen, men jeg tror ikke den vil bli nødvendig å anvende særlig ofte. Det er positivt at det vises engasjement under spillet, men det må ikke ta overhånd og bli urettferdig for motstanderen og forstyrre på andre baner.

 

Hilsen til alle fra
Rune Bård Hansen
Leder oppmann- og dommerutvalget

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken