Badminton / Nyheter / 2020 / Forbundsting, ledermøte og Covid-19

Forbundsting, ledermøte og Covid-19

Det nærmer seg forbundsting og ledermøte, men med muligheter for å delta digitalt.

Både forbundstinget og ledermøte er viktig for å  utføre de formelle oppgaver et ting har, men også for å motivere involverte til alle plan om å stå på videre i en kritisk situasjon. Selv om digital deltagelse altså vil være mulig, har vi stor tro på at vi får mest utbytte av at flest mulig er tilstedeværende. Vi oppfordrer derfor flest mulig til å møte fysisk. For forbundstinget vil det som vanlig være utgiftsfordeling, som også vil inkludere digitale deltagere.

Ledermøtet vil som vanlig ta opp temaer som er aktuelle for vår aktivitet, men gitt de omstendigheter vi er i, vil vi sette av god tid til også å diskutere hva vi gjør i disse Korona-tider. Begrensning av smittespredning påvirker vår aktivitet på alle nivåer. På ledermøtet vil vi både orientere om de begrensninger dette pålegger oss og diskutere hvilke muligheter vi har.  Her vil erfaringer på klubbnivå være viktig informasjonsdeling.

Det vises til vedlagte invitasjon og oppdaterte program for Ledermøtet.

Påmeldingsfrist er 25. august. Det sendes navn på deltakere og rombestilling til: badminton@badminton.no

Starten av forbundstinget er utsatt fra opprinnelig lørdag 5. september kl. 14.00. til lørdag 5. september kl. 15.00.

For invitasjon, program og årbok, klikk her. 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken