Badminton / Praktisk info / Overgang

Overgang

For å melde overgang fra en klubb til en annen kan du velge mellom følgende:
  1. Fylle ut skjemaet under og sende inn til badminton@badminton.no
    Overgangssøknadsskjema.pdf
  2. Logge deg inn i badmintonportalen og gjennomføre søknad om overgang direkte i portalen under «meld overgang».
Forza Thon Stiftelsen VI