Badminton / Praktisk info / Overgang

Overgang

For å melde overgang fra en klubb til en annen, skal skjemaet under fylles ut og sendes inn til badminton@badminton.no
Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken