Badminton / Temasider / Antidoping
Bilde hentet fra Antidoping Norge
Bilde hentet fra Antidoping Norge

Antidoping

Norges Badminton Forbund er sertifisert Rent Særforbund i samarbeid med Antidoping Norge. Holdningen vår til doping er enkel; Nulltoleranse!


REN UTØVER

Ren Utøver gir elementær antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte.

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. I 2008 lanserte Antidoping Norge Ren Utøver, et e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. I 2015 ble programmet lansert i en ny utgave, oppdatert i henhold til nytt internasjonalt regelverk.

Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene, men det er slett ikke nødvendig å ta alt på en gang. Programmet er et flott utgangspunkt for antidopingundervisning i for eksempel idrettslag eller på skoler.

Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post.

Bli Ren Utøver i dag, og klikk deg inn på linken under.

REN UTØVER

 

RENT IDRETTSLAG

Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de rundt 11 500 idrettslagene i Norge.

Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer.

Bli Rent IL i dag, og klikk deg inn på lenken under. 

RENT IL

 

RENT SÆRFORBUND

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Her finner du vår handlingsplan: Handlingsplan NBF Antidoping.pdf

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken