Badminton / Temasider / Parabadminton
para.JPEG

Parabadminton

Norges Badmintonforbund har de siste årene hatt en rekke deltagelser på ulike arrangementer både i regi av NIF og i regi av Idrettskretsene som har vært spesielt rettet mot spillere med ulike funksjonsnedsettelser.


Trening:

NBF har gjennom sine klubber et tilbud for alle som ønsker å spille badminton. Vi legger til rette for at alle som ønsker skal få god kjennskap til idretten ved at vi tilbyr treninger samt kurs for trenere/forelder som ønsker å bidra i denne satsingen på para-badminton.

Turnering:

Internasjonalt er badminton delt inn i 6 klasser. En for kortvokste, to for rullestol, og tre stående klasser. Dermed konkurrerer spillerne mot like motstandere i forhold til funksjondsettelsen hver enkelt spiller har.

Døve har deres egne turnering og mesterskaper.

Special Olympics 2023:

 

Se hvordan det gikk under Special Olympics 2023


Toppidrett:

Se hvordan det gikk med Helle Sofie i Paralympics 2020


Hvis du har lyst til å prøve selv eller kjenner noen som kunne syntes at badminton er noe for dem, så ta kontakt med vår kontaktperson.

André Høidebraaten
André Høidebraaten
Konsulent

Kontakt meg om parabadminton! 

Forza Thon Stiftelsen VI