Badminton / Krets

Krets

Forbundet følger idrettens vanlige organisasjonsoppbygning, dvs. klubb, særkrets og forbund. Noen av særkretsene er meget aktive, mens andre er mindre aktive. Tettere kontakt mellom særkretsen og forbund – klubb må være et av målene fremover.


Det er ønskelig at alle kretsene er organisert etter samme mønster som forbundets sentrale styre. Dette letter arbeidet og kommunikasjonen mellom de forskjellige ledd i NBF.

Vi har følgende særkretser: 

Badmintonkretsen Sør

Badmintonkretsen Vest

Finnmark badmintonkrets

Hålogaland badmintonkrets

Hedmarks & Oppland badmintonkrets

Midtnorsk badmintonkrets nord

Midtnorsk badminton sør

Oslofjorden badmintonkrets

VBT (Vestfold/Buskerud/Telemark)

Kretsene skal bla arbeide med: 
– Lagserier
– Treninger for kretsens beste spillere
– Trenerutdanning
– Dommerutdanning
– Terminliste
– Anlegg
– Tid i haller
– Kontakt med det offentlige
– Klubbene i kretsen.

Info på alle kretser finnes på www.badmintonportalen.no

Forza Thon Stiftelsen VI