Oslofjorden / Invitasjoner / 52Kretskurs

52Kretskurs

Invitasjoner 2021-2022

21H tj52 5Utdanning 52Kretskurs kretsklubber OFBK v20210925.pdf


Trener 1 - DEL 1: Uke 43 (30.10.21) Grorud 
               - DEL 2: Uke 48 (04.12 -05-12.21) Bjørnholt & Oppsal

OBS: NY PÅMELDINGSFRIST - 25. oktober. 

21H tj52a 5Utdanning 52Kretskurs 52aTrener1-2helger kretsklubber OFBK v20210924.pdf


Dommerkurs: Uke 47 (26-28.11.21) Moss

21H tj52c 5Utdanning 52Kretskurs 52cDommer-1helg kretsklubber OFBK v20210925.pdf

 

Arrangørkurs: Uke 49 (11-12.12.21) Haugerud

21H tj52d 5Utdanning 52Kretskurs 52dArrangør-1helg kretsklubber OFBK v20210926.pdf

 

Trener 1: Del 1: Uke 3 (22-23.01.22) Grorud
                Del 2: Uke 10 (12-13.03.22) Grorud

22V tj52a 5Utdanning 52Kretskurs 52aTrener1-2helger kretsklubber OFBK v20210925.pdf

 

Trener 2: Uke 13 (2-3.04.22) Grorud
Trener 2: Uke 17 (30.04-1.05.22) Lambertseter
Trener 2: Uke 21 (28-29.05.22) Haugerud

22V tj52b 5Utdanning 52Kretskurs 52bTrener2-3helger kretsklubber OFBK v20210926.pdf

 

Oppmannskurs: Uke 18 (6-8.05.22) Haugerud

22V tj52e 5Utdanning 52Kretskurs 52eOppmann-1helg kretsklubber OFBK v20210925.pdf